PPC na stojáka #7: pépécéčka namäkko

Je už skoro tradíciou, že raz za približne dva mesiace sa pod BESTETO strechou stretne celá hŕba PPC-čkarov. Freelanceri, rôzne agentúry, hobby PPC špecialisti... A my z toho máme vždy radosť.

Účastníci PPC na stojáka

Tentokrát sa celým stretnutím niesla téma soft skills, o ktorej nám prišla prednášať certifikovaná Google trénerka Soňa Petruželová. Prečo práve Soňa? Nuž, lebo má skúsenosti: sedem rokov viedla jeden z najväčších českých tímov PPC-čkarov v internetovej agentúre H1 a venovala sa aj koučingu freelancerov.

Soňa sa vo svojej prezentácii zamerala na to, čo v AdWords nápovede nenájdete: ako si organizovať čas a prácu, ako má vyzerať workflow PPC-čkara a ako si k sebe do tímu vybrať správneho kolegu.

Najzaujímavejšie body prednášky:

  • Rozdeľte si svoj čas na dielčie celky. Práci pre klientov vyčleňte približne 70 - 75% vášho času. Nezabudnite na nepretržité vzdelávanie sa a rozvíjanie svojich vedomostí. Venujte mu aspoň 20 - 25% času. Zvyšných 5 - 10% nechajte na exekutívu.
  • Z celkového času, ktorý ste si vyhradili na prácu pre klienta, by malo asi 60% predstavovať samotné optimalizovanie kampaní, 20% času reporting výsledkov a ostávajúcich 20% času počítajte na komunikáciu s klientom.
  • Vždy sa vopred dohodnite na tom, čo je cieľom vašej spolupráce a kedy ju bude klient vnímať ako úspešnú. Pre každého môže totiž úspech vyzerať úplne inak.

Soňa Petruželová PPC na stojáka BESTETO

Ako si vybrať nového kolegu?

Skúste mu zadať úlohu na vypracovanie doma a na pohovore ho nechajte, aby vám odprezentoval výsledok. Soňa ako príklad uviedla úlohu, ktorú zadávala záujemcom o prácu PPC špecialistu ona.

Čo jej úloha odhalila?

  • Iba jeden zo všetkých záujemcov si uvedomil, že Frisco obsahuje alkohol a preto nemôže tvoriť kampane na AdWords.
  • Tí, čo si to neuvedomili sa ocitli v situáciu, kedy klientovi prezentujú prácu s chybou. Ako reagujú? Zosypú sa zo stresu alebo si poradia?
  • Nejde ani tak o úlohu a správnu odpoveď, ako o reakciu človeka na nepredvídané a často nepohodlné situácie, s ktorými sa môže stretnúť v praxi.
  • Prezentačné (ne)schopnosti.

Celú prezentáciu si môžete pozrieť tu:

Pár fotiek a postrehov na záver

Ak chcete na PPC na stojáka sedieť, príďte skoro. Rada pri vstupe bola až vonku.
Každý dostal dopis pre BESTETO Ježiška, ktorému mohol napísať svoje tajné priania, ako napríklad vytúženú tému ďalšieho kola PPC na stojáka.

Ak by ste chceli pomôcť s nastavením PPC-čiek, nepíšte Ježiškovi, ale nám. Máme s nimi viac skúseností.

Už teraz sa na vás tešíme znovu a ďakujeme za účasť.

Do BESTETA začali prúdiť davy

PPC na stojákaDopisy BESTETO JežiškoviAko Adam píše Ježiškovi

 

Pridať nový komentár

Sledujte články v RSS