Pridelenie prístupu do administrácie e‑shopu Shoptet

  • Prístup prideľte vždy na e‑mail svojho konzultanta (jakub.rozsypal@besteto.cz alebo veronika.sevelova@besteto.cz), prípadne na náš univerzálny e‑mail ppc@besteto.cz.
  • Prihláste sa do svojej administrácie Shoptet (napr. www.vasedomena.cz/admin).
  • V menu vľavo úplne dole kliknite na “Nastavenia” → “Administrácia” → “Správcovia obchodu”. Vpravo hore je modré tlačidlo “Pridať”, kliknite na neho.
  • Zadajte meno, e‑mail a ľubovoľné heslo, ktoré nám potom povedzte.
  • Naskrolujte na koniec stránky pod sekciu Práva užívateľa a zakliknite nám sekcii Produkty, Vzhľad a obsah, Marketing, Prepojenie a Helpdesk
  • Uložte, a je to!