Zdieľanie prístupu do GMC

Prejdite vo vašom účte Merchant centier v pravom hornom rohu na ikonu pre Nastavenie a kliknite na položku Prístup k účtu.

Cez znamienko plus pridajte náš účet ppc@besteto.cz s právami Admin.