Založenie účtu v Google Ads

Zakladanie a správa PPC kampaní v sieti Google sa nezaobíde bez účtu v Google Ads. Našťastie na tom nie je nič zložité a všetko je behom chvíľky nastavenej.

Najskôr je nutné zaregistrovať sa na stránke ads.google.com. Kliknite na tlačidlo Začať a potom na Založiť nový účet. Tu vyplňte požadované údaje.

Dostanete sa do prostredia Google Ads, kde je potreba kliknúť na tlačidlo Prejsť do režimu pre expertov.

V ďalšom okne kliknite na tlačidlo Vytvoriť účet bez kampane.

V tomto kroku vás bude Google žiadať o firemné údaje. Vyplňte ich a kliknite na Odoslať, podrobnejšie údaje doplníte neskôr.

Po odoslaní je váš Google účet založený, je ale potrebné zadať fakturačné údaje. Kliknite na symbol kľúča v pravom hornom rohu, tým sa otvorí nastavenia. Tu kliknite na tlačidlo Prehľad v stĺpci Fakturácia.

Po vyplnení kliknite na tlačidlo Odoslať.

Týmto je váš Google Ads účet kompletne nastavený. Pozrite sa, ako nám nasdílet prístup, aby sme mohli spustiť reklamnej kampane.