Priviezli sme pre vás postrehy z AdWords Guru o inzercii v obsahovej sieti

Ani tentokrát sme nechýbali na ďalšej akcii AdWords Guru, ktorá sa týkala inzercie v obsahovej sieti. Prinášame vám z nej niekoľko postrehov.

Všeobecne o GDN

 • V obsahovej sieti (GDN) je viac než 2 milióny webov, videí a aplikácií, kde sa môžu zobrazovať reklamy. Zásah viac než 1 miliarda užívateľov.
 • Používajte jedno cielenie na kampaň. Reklamné zostavy tvorte podľa textu inzerátu/kreatívy alebo v kombinácii s pohlavím. 
 • Na začiatku nastavte mobilný Bid na cca - 40 %. Budete mať mobilný traffic pod kontrolou. Pozor na mobilné aplikácie. Odporúčame cieliť v kampani zvlášť alebo z kampane úplne vylúčiť.
 • Používajte optimalizovanú rotáciu bannerov a inzerátov. Spôsob zobrazovania inzerátov nastavujte na štandardný (pri zapnutej eCPC).
 • Pri použití tCPA/tROAS nenastavujte žiadne obmedzenie frekvencie. Autobidding sa o to postará.
 • Ak máte striktné požiadavky na brand, použite Možnosti kategórií webu. Nevylučujte príliš striktne. Získáte lepší traffic.
 • Pracujte s umiestnením. Môžete špecifikovať stránky, mobilné aplikácie alebo videá, na ktorých nechcete, aby sa zobrazovala vaša reklama.
 • Zvážte Brand safety opatrenia. V prípade, že nechcete, aby sa vaša reklama zobrazovala napríklad na stránkach nevhodných pre deti alebo weboch bez hodnotenia (viď obrázok 1).
 • Aktuálne dostupné cielenia v AdWords podľa nákupného cyklu vidno na obrázku 2.
 • Maximalizujte zásah reklám. Textovú (18% GDN), natívnu (5% GDN) aj obrázkovú (77% GDN) naprieč zariadeniami.
 • V obsahovej sieti existuje viac než 51 rôznych veľkostí reklám.

Obrázok 1: Vylúčenie obsahu (zdroj - administrácia v AdWords)

Obrázok 2: Typy cielenia podľa nákupného cyklu (zdroj - prezentácia z akcie AdWords Guru)

Poznámky ku konkrétnemu cieleniu

Content Keyword

 • Používajte top 20 kľúčových slov z relevantnej search kampane.
 • Nepoužívajte slová s dvojitým významom.
 • Fráza by mala byť zložená z 1-2 kľúčových slov - inak môže dôjsť k čiastočnej zhode.
 • Zlučujte kľúčové slová na základe tém. V prípade, že máte jednu kreatívu a rovnaké CPA, môžete zlúčiť slová do jednej reklamnej zostavy. Bannery aj responzívnu reklamu môžete dať do jednej zostavy.
 • V kampani neodporúčame zapínať tCPA pri nižšom počte konverzií než je 30. Stratégie je možné pustiť už pri 15 konverziách, ale bude veľká fluktuácia. 

Custom intent cielenie

 • Kombinácia cielenia na základe kľúčových slov a zvolených URL
 • Voľte cca 15 kľúčových slov vo voľnej zhode a 3 relevantné URL adresy. Voľte špecifickú URL pre lepšie pochopenie publika. Vhodná URL musí mať dostatok textu.
 • Toto cielenie má pri správnom nastavení +- 15 % lepší výkon než samotné cielenie na kľúčové slová.

Publiká s pravdepodobným záujmom o nákup (in-market)

 • Algoritmus určuje stránky alebo web, ktorý naznačuje zámer užívateľa kúpiť určitý produkt, napríklad recenzie spotrebiteľov a stránky porovnania cien. Zvažuje, ako často a na ako dlho užívateľ navštívil tieto stránky.
 • Voľte veľmi špecifickú kreatívu. Napríklad keď cielite na užívateľov so záujmom o nákup chladničky, kreatíva bude s chladničkou.

Podobné publiká

 • Zasiahnete nových užívateľov, ktorí sú svojím správaním na webe podobní vašim remarketingovým listom.
 • Podobné publiká sa generujú automaticky.
 • CPA je typicky o 20 % vyššie než u remarketingu.
 • Vyskúšajte cielenie na podobné publikum podľa zvolených KPI, napríklad podobné konvertujúcim publikám. 
 • Cielenie má vysoký zásah, v priemere 5x väčší než vaše remarketingové listy.
 • Jednoduché nastavenie. Podobné publikum se vytvorí, ak je vo vašom remarketingovom liste 100-500 užívateľov.

Cielenie na umiestnenie

 • Výhodou je vysoká kontrola cielenia a zobrazenia reklamy.
 • Využitím nástroja Plánovač kampaní v obsahovej sieti získate návrhy umiestnení, ktoré sú najvhodnejšie pre zasiahnutie vašich zákazníkov.

Publikum podľa záujmov

 • Viac než 80 dostupných segmentov, ktoré špecifikujú konkrétne záujmy užívateľov.
 • Segmenty sú pravidelne aktualizované smerom k požiadavkom inzerentov.
 • Konkrétnejšie než demografické cielenie.

Cielenie na témy

 • Keď spojíte svoju značku so správnym obsahom, ľahko oslovíte užívateľov, ktorí ho konzumujú.
 • Môžete cieliť aj na konkrétnu stránku webu, nie na celý web.
 • Detailné reporty, meranie výkonu podľa konkrétnych umiestnení (stránka od stránky).

Demografické cielenie

 • Široký zásah.
 • Upravte svoj textu inzerátu pre každú vekovú skupinu a pohlavie zvlášť, alebo urobte exkluzívnu ponuku pre konkrétnu cieľovú skupinu.

Responzívna reklama

 • Maximalizujete zásah vašej reklamy.
 • Viditeľnosť natívnych reklám je o 53 % vyššia než u bannerových reklám.
 • Používanie dlhších nadpisov umožňuje až o 50 % lepšie CTR.
 • Pri tvorbe responzívnej reklamy môžete voliť vlastné farby a vhodný formát (natívny, text, banner).
 • Určite používajte v reklame logo.
 • Nové reklamy nasadzujte postupne. Nezastavujte staré inzeráty v rovnaký deň, ako aktivujete nové. Nikdy nemažte staré inzeráty, dôjde ku zmazaniu histórie.

Chcete mať prehľad o tom, čo je v BESTETO nové? Prihláste sa na odoberanie nášho newsletteru, radi vám ho pošleme.

Pridať nový komentár

Sledujte články v RSS