13 PPC tipov, ako vylepšiť DSA kampane v AdWords

BESTETO je súčasťou programu AdWords Guru, ktorý školí PPC špecialistov. Týchto akcií sa pravidelne zúčastňujeme, a preto sme sa rozhodli podeliť o 13 tipov, ako vylepšiť DSA (Dynamic Search Ads) kampane v AdWords.

 1. Inzerát z DSA kampane sa spustí vtedy, keď v systéme nie je žiadne kľúčové slovo v presnej zhode, ktorá má pred DSA kampaňou vždy prednosť.
 2. Cielenie podľa štítkov medzi sebou môžete kombinovať a vylučovať. Napríklad štítok topánky s kombináciou štítka značka. Zacielite na úzku skupinu stránok, ale máte možnosť vytvoriť veľmi relevantný inzerát k vyhľadávaciemu dotazu.
 3. Nastavujte relevantné bidy. Dôležitá je segmentácia do reklamných zostáv.
 4. DSA sú kompatibilné so všetkými bidovacími stratégiami. Využívajte eCPC a RLSA pre dosiahnutie lepšieho výkonu.
 5. Sledujte mieru pokrytia. Jedna stránka môže spadať do viacerých typov cielenia. Neprichádzajte o traffic a zvýšte cielenie nad 75 %.
 6. Vylúčte z cielenia všetky stránky, ktoré nemajú komerčný účel (kontakty, stránky s dopravou atď.). Samozrejme len vtedy, keď to nezapadá do vašej stratégie.
 7. Cielenie Page_Content nie je príliš presné. To pravdepodobne vychádza z fungovania systému a robotov, ktorí stránky prechádzajú. Iné je to pri cielení URL, ktoré obsahuje názov stránky a kategórie. Toto cielenie je presnejšie, pravdepodobne kvôli tomu, že nie je tak zložité - URL nemusí byť dlhá, názov stránky je jasný a kategóriu volí sám systém. 
 8. V prípade, že nechcete, aby se prekrývaly DSA kampane s manuálnymi, vylúčte z DSA kampane aj pozastavené kľúčové slová z manuálnych kampaní.
 9. Keď je Search lost IS (rank) vyšší než 50 %, odporúča sa zvýšiť bid o 20 %.
 10. Píšte titulky stránok ako reklamné texty.
 11. Štrukturujte kategórie do logických podkategórií. Vstupná stránka by mala obsahovať jeden druh tovaru, zachováte tým relevantný obsah.
 12. Pracujte s inzerátmi a na zostavu voľte minimálne tri.
 13. Zamyslite sa, akú úlohu má DSA kampaň v inzercii plniť. Môže slúžiť ako produktová kampaň v prípade, keď využívate ako zdroj vlastný feed iba s produktmi. Alebo ňou môžete zachytiťnové vyhľadávacie dotazy, ktoré nepokryjú manuálne kampane. 

Ako to robíme v BESTETO

Tieto odporúčania sa postupne snažíme do kampaní spracovávať a vo všeobecnosti nám DSA kampane u klientov plnia cieľ. Aj keď sú výstupy z týchto tipov ťažko meratľné, veríme, že dokážu prispieť k ešte lepším výsledkom.

Chcete mať prehľad o tom, čo je v BESTETO nové? Prihláste sa na odberanie nášho newsletteru, radi vám ho pošleme.

Pridať nový komentár

Sledujte články v RSS